Kancelaria Adwokacka adwokat Izabela Kałczuga

Rozprawa w trybie zdalnym 

Rozprawa w trybie zdalnym 

Zgodnie z art. 15 zzs(1) pkt 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych

rozprawę lub posiedzenie jawne przeprowadza się przy użyciu urządzeń technicznych umożliwiających przeprowadzenie ich na odległość z jednoczesnym bezpośrednim przekazem obrazu i dźwięku, z tym że osoby w nich uczestniczące nie muszą przebywać w budynku sądu, chyba że przeprowadzenie rozprawy lub posiedzenia jawnego bez użycia powyższych urządzeń nie wywoła nadmiernego zagrożenia dla zdrowia osób w nim uczestniczących;

Praktycznie :

Przed wyznaczeniem takiej rozprawy Sąd kieruje zapytanie do stron:

czy posiadają możliwości techniczne aby uczestniczyć w rozprawie przy użyciu środków umożliwiających komunikację na odległość, tj.:

  •       czy posiada dostęp do odpowiedniego urządzenia : komputer lub smartfon z kamerką i mikrofonem ;
  •       przeglądarkę internetową (Internet Explorer lub Firefox)
  •       zapewnienie dostępu do łącza internetowego, a jeżeli tak to
  •       do podania adresu e-mail

Na podany adres e-mail zostaje przesłany link aktywacyjny umożliwiający połączenie się uczestników z Sądem. 

Na 10 minut przed wyznaczoną godziną rozprawy istnieje konieczność podjęcia połączenia próbnego celem zweryfikowania możliwości połączenia i wyeliminowania ewentualnych problemów technicznych. W tym zakresie wszelkie informacje i komunikaty przesyłane są na e-maila przez pracowników sekretariatu sądu. Z doświadczenia wiem, że rozprawy zdalnie odbywały się dotychczas choć w minimalnym zakresie i przebiegały sprawnie.

Nie ma również przeszkód prawnych, aby strony na podstawie cytowanego wcześniej przepisu wnioskowały o przeprowadzenie rozprawy w trybie zdalnym, wskazując na posiadanie możliwości technicznych oraz podając adres e-mail, co z założenia powinno przyspieszyć postępowanie.  

Adw. Izabela Kałczuga

Zrzut ekranu 2020-11-6 o 180954png