Kancelaria Adwokacka adwokat Izabela Kałczuga

RODZICIELSKI PLAN WYCHOWAWCZY A PRAWO DZIECKA DO OBOJGA RODZICÓW

„To co mówicie do dziecka, czego go uczycie, samo w sobie nie czyni w nim jeszcze żadnego wrażenia. We wnętrzu dziecka znajduje się natomiast odzwierciedlenie tego, jacy wy sami jesteście, czy jesteście dobrymi ludźmi, czy też może jesteście źli, gniewni – i to ujawniają wasze gesty. Mówiąc zwięźle: wszystko, co sami czynicie, odzwierciedla się w nim” - R.Steiner

Obowiązkiem każdego rodzica jest zapewnienie dziecku bezpieczeństwa, stabilizacji, stworzenie warunków, w których dziecko będzie czuć się kochane przez obojga rodziców, otoczone miłością, troską i zainteresowaniem zarówno ze strony mamy, jak i taty.

Tak, jak dzieci mają prawo do wychowywania przez obojga rodziców, tak oboje rodzice mają takie same możliwości, aby czynnie, a nie tylko finansowo uczestniczyć w wychowywaniu dziecka, w kształtowaniu jego świadomości, postaw, spędzaniu wspólnie z dzieckiem czasu na zabawie, na nauce, rozwijaniu zainteresowań.

Rozstający się rodzice często zapominają o tym, aby wytłumaczyć stosownie do wieku dziecka o sytuacji, w której się znajduje, co go czeka i dlaczego, często zapominają o prawie dziecka do obojga rodziców.

W walce o korzystne dla siebie rozstrzygnięcie sądowe (lub o zgrozo dla „świętego” spokoju) rodzice zapominają o bezbronnym, często nierozumiejącym zachodzących zmian dziecku. Co więcej, bardzo często zdarzają się sytuacje, w których dziecko jest „elementem przetargowym” między rodzicami. Niejednokrotnie za pomocą dziecka, rodzic chce osiągnąć ustępstwa lub (o zgrozo) zemścić się na współmałżonku lub byłym partnerze.

STOP !!!!!!

To, że rodzice nie mieszkają razem, rozstali się, rozwiedli nie może wpłynąć na sytuację dziecka.

ROZWIĄZANIE …..

Rodzicielski Plan Wychowawczy czyli porozumienie rodziców o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem.
Nie istnieje jeden wzór takiego planu, ponieważ każda rodzina jest inna i każda znajduje się w innej sytuacji. Istotnym jest, aby plan ten był dokładny i regulował w miarę możliwości wszystkie aspekty władzy rodzicielskiej. Pozwoli to na przyszłość uniknąć niedomówień i wzajemnych oskarżeń.
Rodzice, którzy podjęli decyzję o rozmowie powinni pamiętać o tym, aby ustalić między innymi następujące kwestie:
- miejsce pobytu, zamieszkania dziecka,
- kiedy i jak dziecko będzie spędzać czas z każdym z was,
- kiedy i w jaki sposób dziecko będzie spędzać czas podczas wakacji, ferii, świąt
- kto będzie w posiadaniu dokumentów dziecka,
- w jaki sposób będą podejmowane decyzje dotyczące szkoły, zajęć dodatkowych, dalszego kształcenia,
- ustalenie zasad finansowania dziecka,
- kto będzie odpowiedzialny za leczenie,
- ustalenie sposobu komunikacji między rodzicami.

Te i wiele innych kwestii warto poddać spokojnej rozmowie, okazując sobie szacunek i dostrzegając odrębności, nie obwiniając się i nie przerzucając na siebie odpowiedzialności za zaistniałą sytuację.

#Adwokat Izabela Kałczuga