Kancelaria Adwokacka adwokat Izabela Kałczuga

Powrót do nazwiska noszonego przed ślubem

Jesteś po rozwodzie i chcesz wrócić do nazwiska, które było przez ciebie noszone przed ślubem? Każdy, kto po ślubie zmienił swoje nazwisko, następnie się rozwiódł i chce wrócić do nazwiska, które nosił przed ślubem może w nieprzekraczalnym terminie 3 miesięcy od uprawomocnienia się wyroku orzekającego rozwód złożyć oświadczenie o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem związku małżeńskiego.

 Oświadczenie składa się w dowolnym urzędzie stanu cywilnego, a jeżeli zainteresowany przebywa za granicą może to zrobić w polskim konsulacie.

Wniosek podlega opłacie w wysokości 11 zł

Jeśli w terminie 3 miesięcy od dnia uprawomocnienia się wyroku rozwodowego nie zostanie złożone oświadczenie o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa to wówczas będzie możliwa tylko i wyłącznie administracyjna zmiana nazwiska.