Kancelaria Adwokacka adwokat Izabela Kałczuga

Jakie są koszty rozwodu ?

Obecnie już co trzecia para decyduje się na rozwiązanie małżeństwa przez rozwód. Są sprawy rozwodowe, które przebiegają spokojnie, często małżonkowie przed skierowaniem pozwu o rozwód ustalają warunki rozwodowe podczas mediacji, ale przeważającej mierze rozwody są burzliwe, co wiąże nie tylko z większym zaangażowaniem, emocjami lecz również i wydatkami.  

Ile zatem kosztuje rozwód ?

Rozpoczynając postępowanie zmierzające do orzeczenia rozwodu należy liczyć się z kosztami.

·     600 zł – taka jest stała opłata od pozwu o rozwód, którą należy uiścić przy wnoszeniu pozwu

W przypadku orzeczenia przez sąd rozwodu bez orzekania o winie, stronie wnoszącej pozew sąd zwraca połowę uiszczonej przez nią opłaty w wysokości 300 zł, od pozwanego małżonka zasądzi zaś zwrot na naszą rzecz kwoty 150 zł;

·     300 zł lub 1000 zł - jest to dodatkowa opłata za podział majątku o ile strony wnoszą o dokonanie podziału majątku w pozwie o rozwód. Wysokość opłaty uzależniona jest od tego czy stronny wnoszą o zgodny podział majątku czy też nie;

·     Ok 75 zł – wynosi wynagrodzenie kuratora za sporządzenie opinii w przedmiocie warunków bytowo wychowawczych małoletniego dziecka stron postępowania;

·     900 zł – 2000 zł – wynagrodzenie biegłych, specjalistów za sporządzone w toku sprawy opinie np. opinia psychologów, opinia OZSS;

·     150 zł za pierwsze posiedzenie mediacyjne, a za każde następne posiedzenie - 100 zł o ile strony zdecydują się na mediacje lub zostaną skierowane na mediacje przez Sąd.

Jeżeli uiszczenie opłat wiąże się dla strony z nadmiernym uszczerbkiem dla niej i/lub jej rodziny może ona złożyć wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych w całości lub w części – należy wówczas załączyć do pozwu oświadczenie o stanie rodzinnym i majątku, dochodach i źródłach utrzymania.  

Zasadą postępowania cywilnego jest, że strona przegrywająca ponosi koszty procesu. Jeżeli jeden z małżonków zostanie uznany za wyłącznie winnego za rozkład pożycia małżeńskiego, to na żądanie małżonka niewinnego będzie on musiał zwrócić wszystkie koszty postępowania.

Jeżeli stronę w postępowaniu o rozwód ma reprezentować adwokat doliczyć należy :

·     opłatę skarbową od pełnomocnictwa w wysokości 17 zł 

·     Wynagrodzenie adwokata, które jest ustalane indywidualnie z każdym klientem. Wynagrodzenie uzależnione jest od wielu czynników: stopnia zawiłości sprawy, orzekania o winie w rozwodzie, zakresu postępowania, zgłaszanych w toku sprawy wniosków, ew. mediacji. Wpływ na cenę ma z całą pewnością: lokalizacja, kontakty z dziećmi, alimenty, wina, podział majątku, zakres dowodów jakie mają być przeprowadzone na rozprawie

·     Osoby w trudnym położeniu majątkowym mogą wnosić o ustanowienie pełnomocnika z urzędu.

 

Zasady współpracy pełnomocnika z Klientem w szczególności dotyczące wynagrodzenia powinny być  jasne od początku. Z tego też względu w każdym przypadku z naszymi Klientami zawierana jest umowa określająca warunki, odpowiedzialność czy wynagrodzenie.

Adwokat/Mediator Izabela Kałczuga