Kancelaria Adwokacka adwokat Izabela Kałczuga

Czy rozmawiać z dzieckiem o rozwodzie ?

Takie pytanie padło ćwiczeniach kursu rodzicielskiego dofinansowanego przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Po pierwsze rodzina!”. Zadanie pn. „RODZINA RAZEM- Kurs rodzicielski dla dorosłych w sytuacji rozwodowej”. Wartość zadania- 294 250,00 zł. Dofinansowano w całości.

Prawidłowa odpowiedź brzmiała „W ogóle nie rozmawiać z dzieckiem na ten temat”.

Czy jest to rzeczywiście prawidłowa odpowiedź: NIE, NIE i jeszcze raz nie.

A zatem czy rodzice powinni rozmawiać z dzieckiem o rozwodzie ?


TAK, TAK i jeszcze raz TAK !!!!!!!


Dlaczego ?


Spośród wielu powodów dwa najważniejsze;


Pierwsza proceduralna :


W toku postępowania w sprawie o rozwód Sąd ma obowiązek zbadać sytuację dziecka i ustalić jaka jest sytuacja bytowo wychowawcza małoletniego dziecko oraz czy rozwód nie sprzeciwia się jego dobru, m.in. poprzez ustalenie czy dziecko wie o rozwodzie rodziców, jak odnajduje się w nowej dla niego sytuacji i w tym kontekście ocenia czy rozwód nie jest sprzeczny z dobrem dziecka.

Więcej, jeżeli okaże się, że dziecko nie wie o rozwodzie, rozwód komplikuje sytuacje dziecka sąd może oddalić powództwo (nie orzecze o rozwodzie) właśnie w powołaniu się na zagrożenie dobra dziecka.


Druga życiowa :

Decyzja o rozwodzie nie dotyczy tylko dorosłych - dotyczy też dzieci.

Okłamywanie dziecka nie służy jego rozwojowi emocjonalnemu, dziecko ma mieć poczucie bezpieczeństwa, ma czuć, że w wyniku rozstanie nie traci bezpowrotnie drugiego z rodziców, ma mieć świadomość zmian, które dotyczą rownież jego. Dla dorosłych, dojrzałych ludzi rozwód to traumatyczne przeżycie, dla dziecka również - jego świat zmienia się bezpowrotnie. My dorośli mamy problem z przejściem do porządku dziennego nad rozstaniem, a co ma powiedzieć dziecko zwłaszcza w sytuacji, w której dostrzega zmiany, ale ich nie rozumie, nie wie dlaczego, nie wie co z nim będzie. Nie rozmawiając z dzieckiem pozostawiamy go w poczuciu osamotnienia, pustki, bezradności. Dziecko wie, że coś się dzieje. Nie ukryjemy tego przed nim. Nie ochronimy go milczeniem i udawaniem, że wszystko jest w porządku, gdy faktycznie tak nie jest. Dziecko czuje negatywne emocje rodziców i jest świadome zmian tyle tylko, że bez rozmowy ich nie rozumie. Bardzo często w takich sytuacjach dziecko obwinia siebie. Żaden rodzic tego nie chce. Dlatego dziecko musi być świadome zmian w jego życiu.


Rozwód rodziców dla dziecka to trudna zmiana i tylko prawidłowa postawa rodziców może pozwolić mu przejść przez tę sytuację.Masz pytania, wątpliwości, potrzebujesz pomocy ?