Kancelaria Adwokacka adwokat Izabela Kałczuga

Czy rowerzysta może bezkarnie jeździć rowerem po chodniku ?

Moje osobiste obserwacje prowadzą do wniosku, że większość rowerzystów nie ma wiedzy co do tego, które zachowania są w ruchu drogowym dozwolone, a które zabronione, szczególnie jeżeli chodzi o poruszanie się przez rowerzystów po chodniku.

Co do zasady jazda rowerem po chodniku jest zabroniona.

Od tej zasady istnieją jednak trzy wyjątkowe sytuację, w których dopuszczalne jest poruszanie się rowerem po chodniku:

 Po pierwsze, gdy rowerzysta opiekuje się dzieckiem do lat 10 kierującym rowerem – chodzi tu o jedno dziecko i co jest istotne, dziecko to samo kieruje rowerem;

 Po drugie, gdy szerokość chodnika wzdłuż drogi, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością większą niż 50 km/h, wynosi co najmniej 2 m i brakuje wydzielonej drogi dla rowerów oraz pasa ruchu dla rowerów – warunki te muszą być spełnione łącznie;

 Po trzecie, gdy warunki pogodowe zagrażają bezpieczeństwu rowerzysty na jezdni (śnieg, silny wiatr, ulewa, gołoledź, gęsta mgła).

Rowerzysta wjeżdżając na chodnik powinien zachować szczególną ostrożność oraz ustępować miejsca pieszym.

Złamanie prawa grozi mandatem  w wysokości 50 zł za naruszenie przez kierującego rowerem przepisów o korzystaniu z chodnika lub drogi dla pieszych.