Kancelaria Adwokacka adwokat Izabela Kałczuga

Czy jest możliwy ślub online?

Rozprawa on-line, nauka szkolna online, a co ze ślubem, czy możliwy jest ślub on-line?

Pandemia zamknęła nas w domach – przynajmniej teoretycznie. Wiele rzeczy wykonujemy przy użyciu narzędzi do porozumiewania się na odległość. 

Czy zatem możliwe jest zawarcie małżeństwa online?

Zgodnie z art. 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego "małżeństwo zostaje zawarte, gdy mężczyzna i kobieta jednocześnie obecni złożą przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego oświadczenia, że wstępują ze sobą w związek małżeński".

Ustawodawca wprowadził rygory dotyczące oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński. 

 Po pierwsze, oświadczenia takie mogą zostać złożone wyłącznie przez osoby różnej płci. 

 Po drugie, muszą zostać złożone przy jednoczesnej obecności osób zawierających małżeństwo. 

 Po trzecie, oświadczenia odbiera kierownik USC. 

 Po czwarte, przedmiotem oświadczeń jest wstąpienie w związek małżeński. Brak wystąpienia jednego z wymienionych wyżej wymogów sprawia, że małżeństwo nie zostaje zawarte.

Zgodnie z art. 15 ust. 1  ustawy prawo o aktach stanu cywilnego zawarcie małżeństwa następuje przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego. Przepisy pozwalają na zawarcie małżeństwa poza urzędem stanu cywilnego (art. 76 ust. 5 ustawy jw.) jednak nie przewidują możliwości zawarcia małżeństwa online.

 Skoro zatem rozprawa przed sądem może odbyć się online, dzieci mogą uczyć się zdalnie to wychodząc naprzeciw czasom, w którym żyjemy realnym wydaje się stworzenie warunków do zawarcia małżeństwa online.

 Na chwilę obecną, wobec ograniczenia liczby osób, które mogą uczestniczyć w uroczystości (młoda para, świadkowie, fotograf lub jeden gość) Gdynia uruchomiła darmową usługę transmisji ślubów online.