Kancelaria Adwokacka adwokat Izabela Kałczuga

Zakres pomocy prawnej:

Kancelaria Adwokacka adwokat Izabeli Kałczuga świadczy pomoc prawną obejmującą m.in.:

Prawo rodzinne:
 • pozwy o rozwód, separację
 • sprawy o alimenty
 • wnioski w o uregulowanie kontaktów z małoletnim
 • wnioski o powierzenie, ograniczenie, pozbawienie wykonywania władzy rodzicielskiej
 • wnioski o podział majątku wspólnego
Prawo cywilne:

 • windykacja wierzytelności
 • dochodzenie roszczeń związanych z wykonaniem bądź niewykonaniem czy też nienależytym wykonaniem umów 
 • sprawy o odszkodowanie, zadośćuczynienie, rentę ze szczególnym uwzględnieniem roszczeń wynikających z błędów lekarskich 

Prawo rzeczowe:

 • wnioski o zniesienie współwłasności nieruchomości
 • wnioski o zasiedzenie nieruchomości

Prawo spadkowe:

 • wnioski o stwierdzenie nabycia spadku
 • wnioski o dział spadku
 • pozwy o zachowek