Kancelaria Adwokacka adwokat Izabela Kałczuga

Rozwód – kiedy pierwsza rozprawa ?

Oficjalna odpowiedź na pytanie „kiedy będzie pierwszy termin rozprawy” brzmi: do 4 miesięcy – taką informację można uzyskać w Biurze Obsługi Interesanta w Katowicach.  

Faktycznie rozwód można uzyskać po 3-6 miesiącach od złożenia pozwu, o ile małżonkowie są zgodni co do warunków rozwodu tzn. zgodnie wnoszą o orzeczenie rozwodu bez orzekania o winie, a dodatkowo zgodni są w kwestiach dotyczących władzy rodzicielskiej nad ich małoletnimi dziećmi, w przedmiocie kontaktów z dziećmi jak i również alimentów.

Zawarcie przez małżonków przed skierowaniem pozwu o rozwód ugody mediacyjnej określającej warunki rozwodu oraz warunki okołorozwodowe zdecydowanie może przyspieszyć termin rozprawy.

W przypadku, gdy małżonkowie nie są w stanie wypracować jednolitego stanowiska i dążą do ustalania winy w rozpadzie pożycia małżeńskiego, wówczas postępowanie może trwać długo – nawet dwa lata. Trzeba brać pod uwagę, że Sąd musi przeprowadzić postępowanie dowodowe, przesłuchać świadków, a w przypadku sporu co do władzy rodzicielskiej i kontaktów przeprowadzić badania czy to przed psychologiem czy w OZSS (opiniodawczym zespole specjalistów sądowych), gdzie na termin czeka się ok. 8,9 miesięcy.