Kancelaria Adwokacka adwokat Izabela Kałczuga

Jak rozpocząć urlop macierzyński?

W dniu narodzin dziecka rozpoczyna się urlop macierzyński, niezależnie od tego czy nasza pociecha przychodzi na świat w niedzielę, czy też w święto. Od narodzin dziecka osoba uprawniona ma 21 dni na złożenie stosownych dokumentów, w tym czasie warto również pamiętać o zarejestrowaniu dziecka, tak by dysponować odpisem aktu urodzenia. Wniosek o urlop macierzyński należy złożyć we właściwej jednostce Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. 

Składając wniosek osoba uprawniona może skorzystać z dwóch trybów, tj. opcja z góry, gdzie składa się wniosek o urlop rodzicielski, rozpoczynający się bezpośrednio po okresie urlopu macierzyńskiego – wówczas wniosek nie obejmuje żądania o sam urlop macierzyński, albowiem on się rozpoczął samoczynnie w dniu urodzenia dziecka. W tym trybie nie można przerwać urlopu, a jeśli zostanie on przerwany, osoba uprawniona nadzwyczajnie traci pozostały wymiar urlopu. W tym przypadku wysokość zasiłku wynosi 80%.

Drugim trybem jest opcja na części, gdzie składa się wniosek dopiero na 21 przed rozpoczęciem poszczególnej części urlopu rodzicielskiego, osoba uprawniona przekłada wniosek o ten urlop. Wybierając takie rozwiązanie osoba uprawniona ma większą elastyczność, gdyż 16 tygodni urlopu rodzicielskiego może wykorzystać po przerwie. W tym przypadku wysokość zasiłku wynosi 100% za 20 tygodni urlopu macierzyńskiego oraz 100% za 6 tygodni urlopu rodzicielskiego i 60% za 26 tygodniu dodatkowego urlopu rodzicielskiego.

Urlop macierzyński pomimo istniejących stereotypów nie trwa rok, a jego wymiar wynosi tak naprawdę 20 tygodni urlopu macierzyńskiego i 32 tygodnie urlopu rodzicielskiego.